web analytics
Info za turiste još tekstova...

Info o Grčkoj još tekstova...

Info o mestima još tekstova...

http://www.freeonlinemovz.com http://www.phonewallpapers.info http://www.woolyrics.comUtisci sa letovanja još utisaka...
dodaj utisak
Avionom za Grčku

 

 Uslovi prevoza trudnica na letovima Air Serbia

Trudnice se mogu prevoziti do 36. nedelje normalne, nekomplikovane trudnoće. U slučajevima komplikovane trudnoće (blizanci i slično) mogu se prevoziti do 32. nedelje. U periodu od 28. do 36. nedelje trudnoće, trudnica mora posedovati potvrdu svog ginekologa o starosti trudnoće i očekivanom terminu porođaja. Ova potvrda može biti izdata najranije u 28 nedelji trudnoće. Potrebno je da buduća majka direktno obavesti Air Serbia u vezi sa svojom trudnoćom već prilikom rezervisanja mesta na letu. Služba rezervacija je dužna da u rezervaciji putnika-trudnice (PNR) evidentira trudnoću starosti od 28 do 36 nedelja i upozna trudnicu sa obavezom posedovanja lekarskog uverenja. Ova informacija može se uneti i prilikom kupovine karte. Lekarsko uverenje trudnica mora nositi sa sobom i na zahtev posade dati na uvid. Putovanje avionom nije preporučeno tokom prvih sedam dana po porođaju. Putovanje avionom nije preporučeno tek rođenim zdravim bebama prvih sedam dana po rođenju.

 

Želim da putujem sa bebom. Da li postoje posebne olakšice za putnike koji putuju sa bebom?


Dete do 2 godine starosti smatra se bebom (infante). U kabinu možete uneti  kolica koja se sklapaju i možete prilikom rezervacije naglasiti da želite specijalan obrok za decu koji je besplatan. Beba ima pravo na 10 kilograma besplatnog prtljaga. 

 

 

Kakva su ograničenja za prtljag koji predajem?

Dozvoljena težina prtljaga koji se predaje i prevozi besplatno je:

- 30 kg za prevoz u poslovnoj klasi
- 20 kg za prevoz u ekonomskoj klasi
- 10 kg za decu do 2 godine (infante).

  

Kakva su ograničenja za ručni prtljag koji se unosi u kabinu?


Možete uneti jednu torbu po osobi, težine do 10 kilograma. Maksimalna dimenzija (dužina + širina + visina) može biti do 115 cm.

 

 

Regulativa o unošenju tečnosti

Bezbednosna pravila na aerodromima u Srbiji

  

Na osnovu Zaključaka Komiteta za vršenje poslova vezanih za bezbednost civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, a u cilju ispunjavanja preporuke međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je usvojio ograničenja i uslove za dozvoljen prenos tečnosti, gelova i aerosola u ručnom prtljagu kao i način obavljanja bezbednosnog pregleda ručnog prtljaga.
Ova ograničenja stupaju na snagu 10.03.2007. godine i primenjuju se u cilju sprečavanja mogućih terorističkih aktivnosti u civilnom vazduhoplovstvu upotrebom eksploziva u tečnom stanju. Ograničenja se odnose na sve putnike koji počinju putovanje ili su u transferu sa aerodroma u Republici Srbiji.


 
Tečnim artiklom se smatraju sledeći proizvodi:

- voda i druge vrste pića, supe i sirupi;
- parfemi,
- maskare, sprejeve, kreme, losione i ulja;
- gelovi uključujući i gelove za kosu i tuširanje;
- paste, uključujući i pastu za zube;
- artikli koji su u bočicama pod pritiskom, uključujući kreme za brijanje, ostale pene i dezodoranse;
- ostali artikli slične gustine, čvrstine i konzistencije.


 
Obaveze putnika i način pakovanja

 

- posuda u kojoj se nalazi tečnost, gel ili aerosol sme biti maksimalne zapremine 100ml;
- posude moraju da budu upakovane u plastičnu providnu kesu koja može da se zatvori zatvaračem sa žlebom ili zip zatvaračem;
- kesa u kojoj su upakovane posude sa tečnostima, gelovima i aerosolima sme biti maksimalnih dimenzija 20x20 cm i maksimalne zapremine 1l;
- kesa u kojoj su upakovane posude sa tečnostima, gelovima i aerosolima mora da bude zatvorena i da se na tački bezbednosnog pregleda preda odvojeno od ostalog ručnog prtljaga;
- jedan putnik sme da ima najviše jednu kesu, propisanih dimenzija, sa tečnostima, gelovima i aerosolima.

 

Izuzetno se dozvoljava:

 

- prenos tečnosti, gelova i aerosola kupljenih u duty free shop-u u bezbednosno-restriktivnoj zoni aerodroma, koje su   upakovana u providnu kesu, koja je zapečaćena i koja ne sme biti otvarana do krajnje destinacije. U kesi, zapečaćenoj - u duty free shop-u mora da se nalazi fiskalni račun za kupljenu robu isključivo sa datumom dana putovanja;
- putnicima sa bebama prenos hrane za bebe u tečnom ili kašastom stanju i mleka u odgovarajućoj količini u zavisnosti od dužine trajanja leta;
- prenos lekova u obliku tečnosti, gelova ili aerosola putnicima koji ih koriste isključivo uz lekarski nalaz izdat od   nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene lekarske ordinacije;
- prenos medicinskih preparata kao što su insulin, krvna plazma, i sl. putnicima isključivo ako poseduju potvrdu   nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene lekarske ordinacije.
Svi električni uređaji sa kablovima (notebook računari, digitalne kamere, fotoaparati i sl.) moraju se izdvojiti iz ručnog prtljaga da bi se izvršio njihov pregled. 
                          

Napomena: U SLUČAJU DA SE PUTNIK NE PRIDRŽAVA OVOG POSTUPKA, SADRŽAJ ĆE BITI ODUZET PRILIKOM BEZBEDNOSNE KONTROLE.

  

 

Informacija za putnike u vezi sa EU regulativom za

unošenje tečnosti 

Evropska unija (EU) je usvojila nove bezbednosne mere koje ograničavaju količinu tečnih materija koje, po obavljenoj bezbednosnoj kontroli, mogu biti unete u putničku kabinu kao ručni prtljag na aerodromima u EU i Švajcarskoj, a u cilju zaštite od mogućih pretnji tečnim eksplozivima.
Ova pravila se primenjuju na sve putnike koji putuju (započinju putovanje ili su u transferu) sa bilo kog aerodroma u okviru zemalja EU i Švajcarskoj, bez obzira na njihovu destinaciju.
To znači da će na mestu bezbednosne kontrole putnik i njegov prtljag dodatno biti kontrolisani vezano za tečnosti, kao i za sve druge artikle koje putnik ne sme da unese u avion.

 

U principu, na aerodromima u EU i Švajcarskoj putnik će imati pravo da kupljene tečne artikle u duty free shopu, koji su spakovani u skladu sa regulativom EU, unese u avion. O tome treba da se dodatno informiše na svakom aerodromu u EU i Švajcarskoj.
Slična pravila važe i za prodaju duty free u avionima avio kompanija registrovanih u EU i Švajcarskoj.

Putnik koji dolazi na neki od aerodroma u EU i Švajcarskoj letom Air Serbia i nastavlja dalje nekim drugim letom, neće moći da unese na drugi let tečnosti kupljene u duty free shopu van aerodroma u EU i Švajcarskoj ili u avionu Air Serbia ukoliko oni prelaze dozvoljenu količinu u skladu sa EU regulativom.

 
Moći će samo da unese artikle čija pojedinačna zapremina ne prelazi 100 ml, i koji zajedno sa svim drugim tečnim artiklima iz njegovog ručnog prtljaga ne prelaze ukupnu dozvoljenu količinu koja se smešta u odgovarajuću plastičnu kesicu kapaciteta do 1 litra (1 l).

Nova pravila se primenjuju od 6. novembra 2006. na svim aerodromima u EU i Švajcarskoj, dok će se u Norveškoj i Islandu primenjivati po dobijanju naknadnog obaveštenja.
 


Šta je novo? 


Putniku je dozvoljeno da unese male količine artikala koje su u tečnom stanju. Ove tečnosti moraju biti u pojedinačnom pakovanju sa maksimalnim kapacitetom do 100 ml po artiklu.
Artikli moraju biti smešteni u posebne providne kesice koje sadrže žljeb za otvaranje/zatvaranje (kese sa zipom) i maksimalnog kapaciteta kesice do jednog litra (1 l) po jednom putniku.


Postupak na aerodromu u EU

  

Radi lakše provere prilikom bezbednosne kontrole na aerodromu u EU i Švajcarskoj putnik mora da:

- pokaže sve artikle koje sadrže tečnosti osobi koja vrši bezbednosnu kontrolu
- skine svoju jaknu i/ili kaput, da bi se posebno bezbednosno proverile
- izvadi iz ručnog prtljaga svu elektronsku opremu, uključujući i laptopove, kako bi bila   posebno bezbednosno proverena


Šta se podrazumeva pod tečnim artiklom ?

  

- voda i druge vrste pića, supe i sirupi
- parfemi
- gelovi, uključujući i gelove za kosu i tuširanje
- paste, uključujući i pastu za zube
- maskare, sprejevi, kreme, losioni i ulja
- svi artikli koji su u bočicama pod pritiskom, uključujući kreme za brijanje, ostale pene i   dezodoranse
- smesa čvrstih supstanci i tečnosti
- svi drugi artikli sličnih svojstava (konzistencije, gustine, čvrstine)

 


 
Šta se nije promenilo? 

  

Putnik i dalje može da nosi:

- tečnosti u predatom prtljagu po, do sada, postojećim pravilima
- u ručnom prtljagu: lekove, medicinske artikle, posebnu medicinsku hranu uključujući i   hranu za bebe koju će koristiti u toku putovanja. Prilikom bezbednosne kontrole na   aerodromima u EU i Švajcarskoj, od putnika se može zahtevati da potvrdi   opravdanost njihovog unošenja i korišćenja

Ukoliko su tečnosti kupljene u duty free shopu na aerodromima EU i Švajcarskoj ili na letovima avio kompanija registrovanih u EU i Švajcarskoj spakovani u posebne zapečaćene kese, putnik ne sme da ih otvara pre bezbednosnog pregleda. U suprotnom, sadržaj može biti oduzet prilikom bezbednosne kontrole.


Ukoliko putnici imaju bilo kakve nedoumice treba da se obrate kompaniji Air Serbia za dodatne informacije. Vaši komentari


Nina Glavaski 10.05.2011 - 12:29
Ovo su opsta pravila putovanja avionom, koja su vec par godina na snazi. Bilo bi lepo da nam pod "Avionom za Grcku" date spisak aerodroma gde postoji veza iz Srbije, rent-a-car agencije...