Uplata depozita vlasniku objektaZa uplatu depozita za rezervaciju vlasniku smeštaja u Grčkoj postoje tri opcije – klasična uplata u banci sa računa na račun, slanje novca „Western Union" - om, i preko PayPal"- a. 


Plaćanje depozita preko banke

Ova procedura je malo zahtevnija od plaćanja „Western Union" - om, ali je u principu za nijansu jeftinija. Ono što je potrebno jeste otvoren račun u banci preko koje šaljete novac, kao i podaci o računu primaoca u inostranstvu. Ovo je takozvana uplata putem nostro doznake.

Ukoliko se odlučite za ovu opciju, a nemate otvoren devizni račun u banci preko koje želite da izvršite plaćanje, prvo i osnovno je otvaranje računa. Najčešće je otvaranje ove vrste računa i njegovo održavanje besplatno.

Nalog za plaćanje se popunjava na osnovu instrukcije za plaćanje koju donosite sa sobom. Najbolja opcija je u stvari uraditi uplatu fizičkom licu po osnovu pomoći porodici ili prijatelju, jer većina drugih opcija zahteva dodatnu dokumentaciju poput npr. fakture kojom se dokazuje osnov uplate. 

S obzirom na to da najčešće sami popunjavate podatke o primaocu novca, neophodno je da vam vlasnik smeštaja pošalje jasno ispisane podatke poput: punog imena i prezimena vlasnika računa, IBAN broja i SWIFT-a. 

Transfer novca traje od jednog do pet radnih dana, što zavisi i od same banke kao i korespondentske banke preko koje se novac šalje. 

Ukoliko se novac šalje preko korespodentske banke sa kojom vaša banka ima saradnju onda se novac može očekivati u roku do 48 sati, u suprotnom može potrajati i pet radnih dana. Potvrdu o prijemu novca najčešće možete dobiti mejlom tako da nema potrebe da idete opet u banku.

Provizije za plaćanje po nostro doznakama naplaćuju se u skladu sa važećim tarifnicima banke. U zavisnosti od banke, procentualni iznos ide i do jedan odsto, dok se minimalan iznos provizije kreće od 800 do 1.500 dinara.

Kako razlike u provizijama nisu zanemarljive, svakako je najbolje raspitati se kod više banaka koliko košta transakcija, a onda izabrati najjeftiniju. Najjednostavnije i najbrže je svakako da uplatite preko one banke u kojoj već imate otvoren devizni račun.


Plaćanje depozita putem „Western Union"-a

„Western Union" je svakako najbrža i najjednostavnija opcija slanja novca u inostranstvo. Slanje novca je veoma jednostavno, bez popunjavanja formulara, a novac se za samo nekoliko minuta šalje u Grčku. 

Novac se šalje isključivo u dinarima, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u zemlji prijema. Proviziju uvek plaća samo pošiljalac.

Prilikom uplate novca preko Western Union"“ u Poštama Srbije ili banci treba pokazati važeću ličnu kartu i saopštiti državu, ime i prezime osobe kojoj se novac šalje. Istovremeno treba voditi računa da vam službenik izračuna tačnu dinarsku protivvrednost valute koju primalac treba da primi. 

Provizije za ovu uslugu zavise od iznosa novca koji se šalje. Ukoliko šaljete novac u Grčku za iznos od 8.300 dinara platićete proviziju oko 800 dinara. 

Službenik će vam dati MTCN kontrolni broj naloga (od 10 cifara) kojim je novac poslat i koji je potrebno javiti onome koji očekuje uplatu. Osim toga onaj ko podiže novac treba da zna puno ime i prezime pošiljaoca, zemlju iz koje mu stiže novac kao i tačan iznos uplate.


Plaćanje depozita putem PayPal-a

Slanje novca putem PayPal-a bez provizije u samo nekoliko koraka:

• Ulogujte se na svoj PayPal račun.
• Kliknite na Send & Request.
• U polje ispod Send money unesite e-mail adresu ili ime onoga kome šaljete novac.
• Na sledećoj stranici unesite iznos novca koji šaljete.
• Nakon što ste uneli iznos na sledećoj stranici izaberite opciju Sending to a friend (ovo je obavezno - u suprotnom PayPal-u ćete morati da platite proviziju).
• Dodajte napomenu (opcionalno) i završite uplatu klikom na dugme Send Payment Now.