S obzirom na veliki broj pitanja koje dobijamo u vezi obaveznog posedovanja saglasnosti za maloletnu decu koja putuju u Grčku sa jednim od roditelja, saznali smo sledeće.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrđuje da po Zakonu o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu ne postoji obaveza posedovanja saglasnosti ukoliko dete putuje samo sa jednim roditeljem. Radi se o zakonu koji ovako nešto ne reguliše već samo obavezu posedovanja važeće putne isprave.

Prenosimo obaveštenje sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova:

"Po važećem Zakonu o putnim ispravama Republike Srbije, za maloletna lica zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika ili staratelja.

S aspekta nadležnosti Uprave granične policije, pošto ne postoji zakonska obaveza posedovanja pisane saglasnosti roditelja prilikom putovanja u inostranstvo, nema smetnji da dete koje poseduje biometrijsku putnu ispravu Republike Srbije, putuje sa jednim od roditelja ili trećom osobom.

Pisana saglasnost može biti potrebna prilikom kontrole graničnih organa države u koju se putuje ili preko čije teritorije se tranzitira, pa zato preporučujemo da se pre polaska na put izvrše odgovarajuće provere u diplomatsko-konzularnim predstavništvima tih zemalja.

U slučaju brakorazvodne parnice, sud na zahtev jednog od roditelja određuje privremenu meru zabrane putovanja maloletnika koja se sprovodi na celoj teritoriji Republike Srbije."


Ovim povodom pozvali smo i graničnu policiju na prelazu Preševo i rekli su nam sledeće:

Ukoliko samo jedan od roditelja (majka ili otac) prelaze granicu sa maloletnim detetom čiji su staratelji, saglasnost drugog roditelja nije potrebna, jer je drugi roditelj već dao tu saglasnost prilikom vađenja pasoša deteta.


Međutim...

Prema važećem Zakonu o strancima u Makedoniji, ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja saglasnost drugog roditelja nije obavezna. Obavezna je isključivo ako dete putuje bez roditelja, sa trećom osobom.

Da bismo bili potpuno sigurni da naši turisti mogu mirno da putuju i da se ovaj zakon primenjuje i u praksi, pozvali smo i policiju na graničnom prelazu Tabanovce, na ulazu u Makedoniju, koja nam je rekla da u slučaju da maloletno dete putuje samo sa jednim roditeljom, saglasnost drugog roditelja ipak jeste obavezna.

Prema iskustvima naših turista koji su više puta prelazili granicu sa maloletnim detetom, pogranični službenici im ovu saglasnost nisu tražili na uvid ni na jednom prelazu u Makedoniji.


Prilikom izlaska iz Grčke sa maloletnim detetom

Ukoliko i roditelj i dete imaju srpsko državljanstvo, grčka policija vam neće tražiti saglasnost drugog roditelja za prelaz deteta preko granice. 

U slučaju da imate srpsko državljanstvo, a udati ste za Grka ili oženjeni Grkinjom, i dete ima grčko državljanstvo, saglasnost drugog roditelja pri izlasku iz Grčke je obavezna. Ukoliko ste zaboravili da je izvadite na vreme grčki policajci vas neće vratiti sa granice, ali će pozvati vašeg supružnika da se uvere u njegovu obaveštenost o odlasku deteta u inostranstvo.


Zaključak

1.) I zakon i pogranična policija u Srbiji kažu da saglasnost nije obavezna. To ipak ne znači da vam je ne mogu tražiti ukoliko im se iz nekog razloga učinite sumnjivim.

2.) Zakon u Makedoniji kaže da saglasnost nije obavezna međutim pogranična policija kaže da jeste. Čak i da kaže da nije, opet se može i kod njih dogoditi da zatraže da posedujete saglasnost ukoliko policija posumnja.

3.) Grčka je za sada najfleksibilnija, ali isključivo kada su naši turisti u pitanju. Za decu grčkog državljanstva - saglasnost za izlaz iz zemlje je obavezna.

Dakle... na vama je da odlučite kako ćete postupiti: ili se potrudite da ne budete sumnjivi ;) ili izvadite saglasnost da ne biste razmišljali.


Koliko košta overa saglasnosti za maloletnu decu

Saglasnost roditelja za odlazak deteta u inostranstvo se overava kod notara, a cena overe iznosi košta 380,00 kada potpisuje jedan roditelj ili 760,00 kada potpisuju oba roditelja (u slučaju da baka i deka ili treća osoba vode decu na more)

Napiši komentar
1001 Sainovic Marijana   10/06/2017
A sta ako je roditelj (majka) samohrana, tj ime oca ne pise u krstenici vec se dete vodi samo na majku?
1209 Svetlana Ninić   26/08/2017
Ukoliko je u dokumentu otac ili majka staratelj to jest samohrani roditelj koji ima starateljstvo nad detetom potrebna je saglasnost samo tog roditelja koji je staratelj a potpis drugog roditelja u vasem slucaju oca nije potrebna.
1365 Marija Ortaeri   20/01/2018
Poštovani, Moj suprug je turski državljanin, ja srpski, a dete ima oba državljnstva. Sa srpskim pasošima nas dve planiramo odmor u Grčkoj, da li je potrebna u tom slučaju saglasnost? I da li se saglasnost prevodi na makedonski, odnosno grčki jezik? Unapred hvala.
1366 Katarina Dimitrijević   22/01/2018
Poštovani, Suprug i ja planiramo u maju da pošaljemo dete sa jednom bakom na more a vratiće se sa drugom, koja će doći tokom njihovog boravka i dete će ostati sa njom. Da li je u tom slučaju potrebno na saglasnosti navesti da dete ulazi u Grčku sa jednom a napušta istu sa drugom osobom (u oba slučaja trećom osobom)?
1704 Dragana Zrnzević   10/06/2018
Poštovani, moj suprug, detetov otac je preminuo. Ove godine putujemo dete i ja u Grčku, preko Makedonije. Da li treba da se ponese umrlica?
1870 Marijana Milos   18/07/2018
Da li je potreban prevod saglasnosti, ukoliko se putuje u Grčku? I, na koji jezik?
2225 Dalibor Milosevic   08/05/2019
Koja je procedura ako je majka moje dece preminula..? Putujemo u Grčku.


Najčitaniji tekstovi na našem sajtu