Grčki hoteli se nalaze na višim pozicijama od onih na konkurentnim destinacijama (Španija, Turska, Kipar...), navodi se u mesečnom statističkom biltenu INSETE Intelligence.

Prema Globalnom indeksu zadovoljstva hotelima (GRI®) kompanija RevievPro® - specijalizovana za merenje ugleda hotela na internetu, objavila je u statističkom biltenu da se na vrhu liste sa 86,4% nalazi Grčka. 

Španija je na drugom mestu sa 84,8%, a Kipar sa 84,6%. Sledi Hrvatska na četvrtom mestu sa 84,5% i Italija na petom sa 84,1%. Turska je zabeležila 81,6% ukupnog indeksa zadovoljstva, a Francuska 80,2%.

Ovaj indeks se izračunava za svaki hotel analizom varijabli povezanih sa komentarima korisnika na stotinama sajtova za društveno umrežavanje, web lokacijama za komentarisanje hotela i online turističkim agencijama (OTA). Takođe se uzimaju u obzir podaci u poslednjih 365 dana, a indikatori iznad 80% ukazuju na pozitivno iskustvo korisnika.

U obračun rezultata ušlo je 1.126 hotela iz Grčke, različitih kategorija i iz različitih regiona zemlje, i 2.504 hotela, takođe različitih kategorija, na 16 konkurentnih destinacija u Turskoj, Španiji, Italiji, Francuskoj, Hrvatskoj i Kipru. 

Brojke su predstavljene za 2018. godinu i zasnovane su na 435.000 recenzija gostiju iz grčkih hotela i 1.6 miliona ocena od strane hotelskih gostiju na konkurentnim destinacijama. 

Među grčkim destinacijama najveći broj bodova su zabeležile regije Epir (91,4%) i Kikladi (89,7%). Među kategorijama, najvišu ocenu su dobili hoteli sa 5 zvezdica (91,5%).

Ocene za čistoću

Prema kriterijumu čistoće na prvom mestu je Grčka sa 89,5%, zatim Kipar sa 89,0% i Italija sa 88,4%. Španija je na četvrtom mestu sa 87,1%, a slede Hrvatska sa 85,5% i Turska 84,7%. Na poslednjem mestu je Francuska sa 82,5%.

Ocene za ishranu

U kategoriji hrane i pića na prvom mestu je Kipar sa 86,2%, a druga Italija sa 83,9%. Sledi Grčka sa 83,4% i Turska sa 82,1%. Španija je na petom mestu sa 80,9%. Posljednja dva mesta zauzimaju Hrvatska 78,3% i Francuska 73,7%.

Ocene lokacije

Turska je na prvom mestu sa visokih 88,5%. Španija je na drugom mestu sa 87,8% i treći je Kipar sa 87,3%. Francuska je na četvrtom mestu sa 86,7%, a sledi Italija sa 86,0%. Na poslednjem mestu su Grčka i Hrvatska sa 85,8% i 85,6%.

Ocenjivanje usluge

Na prvom mestu Grčka se nalazi sa 88,2%, a Kipar sa 86,7%. Španija je na trećem mestu sa 85,7%, Italija sa 85,0% i Turska sa 84,7%. Posljednje dve pozicije su Francuska sa 80,4% i Hrvatska 80,2%.

Odnos cena - kvalitet

U kategoriji odnosa cene i kvaliteta, Turska je sa 83,9% na prvom mestu, zatim Kipar i Grčka sa 83,8% i 83,6%. Italija i Španija su zauzele četvrto mesto sa 80,9%. Posljednje pozicije su Hrvatska 78,5% i Francuska 77,9%.

Ocene soba

U kategoriji soba na prvom mestu je Kipar sa 83,9%. Grčka i Italija ga prate sa 82,6%, odnosno 82,1%. Turska je na četvrtom mestu sa 81,6%, a Španija sa 80,9% na petom mestu. Poslednje pozicije su Francuska sa 77,7% i Hrvatska 74,7%.

Ocene zabavnih aktivnosti 

Što se tiče zabave Turska je na prvom mestu sa 81,5%, dok su ostale zemlje ispod 80,0%. Na drugom mestu je Kipar sa 79,5%, zatim Italija sa 77,6% i Grčka sa 77,3%. Hrvatska i Španija dele posljednje pozicije sa 76,9%.

Napiši komentar

Najčitaniji tekstovi na našem sajtu