Kome pripadaju plaže u Grčkoj?
04/11/2017 Tekst ažuriran 28/07/2019 Komentara 0

Morske obale i plaže širom Grčke su javno dobro i pripadaju državi koja ih može dalje dati zakupcu u najam ne duže od tri godine. Pritom zakupci su u obavezi da ispoštuju određene zakone, ali u praksi na mnogim plažama to je često daleko od realnosti.

Pa tako na primer na plaži Kalamaki na jonskom ostrvu Zakintos na kojoj nije dozvoljeno postaviti više od 150 suncobrana i 300 ležaljki, u praksi trenutno postoji više od 500 ležaljki. Takođe i na plaži Gerakas gde zakon dozvoljava 120 ležaljki ovog leta ih je bilo 250. Slični propusti u poštovanju zakona postali su pravilo i na drugim plažama širom grčke obale.

Najčešći prekršaji se odnose na poštovanje potrebne udaljenosti ležaljki od mora, zauzimanje više plažnog prostora nego što je dozvoljeno i neodržavanje slobodne zone prostora od 100 metara od sledeće plaže.

Zakon o zakupu plaža i obala u Grčkoj kaže...

Raspitali smo se šta propisuju zakoni kada je u pitanju iznajmljivanje plaža i obala u Grčkoj i prenosimo vam samo najvažnije odredbe:

• Zakup obale nije moguć ukoliko je njena dužina manja od 6m

• Površina zakupljenog dela obale koja se iznajmljuje zakupcima za postavljanje ležaljki i suncobrana ne sme biti veća od 500 m2. Ukoliko na jednom delu od 500 m2 postoji više zakupaca, između njih mora postojati slobodna zona od najmanje 100m.

• Područje na kom su postavljene ležaljke i suncobrani ne sme iznositi više od 50% cele plaže

• Maksimalna pokrivenost ležaljkama i suncobranima ne sme biti veća od 50% dodeljenog prostora za zakup kako bi se kupači mogli nesmetano kretati. Između redova ležaljki obavezan je slobodan prostor od najmanje 1m.

• Pojas duž obale plaže (između mora i prvog reda ležaljki) uvek mora biti slobodan za nesmetano i bezbedno kretanje kupača i ne sme biti manji od 5m (pretpostavka je da ovo pravilo ne važi za uske plaže kao što su npr. u Pefkohoriju ili Polihronu)

• Zabranjena je svaka radnja koja menja fizičku morfologiju i žive elemente morske obale i mora

• Prilikom postavljanja ležaljki i suncobrana treba koristiti prirodne i ekološki prihvatljive materijale

• Muzika na plažama ni u jednoj tački zakupljenog prostora ne sme prelaziti 50 Db 

• Lokalna vlast je u obavezi da obezbedi svakodnevno čišćenje komunalnih površina i ugradi savremene korpe za otpatke kako bi se obezbedila čistoća i estetika obale i okoline

• Zaštita, briga i održavanje postojećeg zelenila na plaži i same plaže odgovornost je zakupca i odgovorne komunalne službe

Koliko košta najam plaža u Grčkoj?

Ovo su neke od aukcija iz prethodne godine na opštini Kasandra i početne minimalne cene zakupa. Iako nigde nije navedeno, pretpostavljamo da se ove cene odnose na sezonu od 5 meseci i u njih je uključen samo zakup prostora (nisu uključeni ostali troškovi: plate i doprinosi radnicima, struja, voda, komunalne službe, porezi, ostale lokalne takse...).

Nemamo informaciju koje su konačne dostignute cene zakupa.

1. Hanioti - obala površine 490m2 između Molos beach bara i Haniotija - početna cena 6.860 EUR
2. Hanioti - obala površine 490m2 - 100m od hotela Pella - početna cena 6.860 EUR
3. Hanioti - obala površine 150m2 - početna cena 2.100 EUR
4. Pefkohori - obala površine 200m2 - početna cena 3.600 EUR
5. Pefkohori - obala površine 150m2 ispred hotela Rigakis - početna cena 2.700 EUR
6. Xenia beach 1 (Chrouso) - obala površine 250m2 - početna cena 2.500 EUR
7. Xenia beach 2 (Chrouso) - obala površine 250m2 - početna cena 2.500 EUR

Napiši komentar

Najčitaniji tekstovi na našem sajtu