Turisti koji imaju besplatne potvrde o produžetku saobraćajne dozvole su zbunjeni i zbog raznih navoda u medijima ne znaju da li sa ovim potvrdama smeju da krenu na letovanje u Grčku ili postoji bojazan da će biti vraćeni sa granice.

U Makedoniji, pri ulasku i tokom putovanja kroz zemlju, u slučaju da ih zaustavi policija, turisti neće imati problema sa potvrdom o saobraćajnoj dozvoli, potvrđeno je u zvaničnom dopisu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije.

Prevod pisma:

"Poštovani,

S obzirom na zahtev da li se priznaje sertifikat koji se odnosi na period važenja saobraćajne dozvole kojoj je istekao rok važenja '' izdate od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, obaveštavamo vas da:

1. Član 26. stav (1) od vozila (Sl. list RM br 140/2008, ......) propisuje uslove za učešće u drumskom saobraćaju, odnosno:

"Da bi učestvovala u drumskom saobraćaju, vozila treba da:
- budu registrovana,
- budu označena nalepnicom za registraciju,
- poseduju važeću vozačku dozvolu ili važeći sertifikat vozačkog testa i
- budu obeležena propisanim registarskim tablicama.

2. U stavu (6) istog člana propisano je da:

"Vozila registrovana u inostranstvu mogu da učestvuju u drumskom saobraćaju, ako imaju tablice, dokumenta za registraciju vozila i indikaciju države u kojoj je registrovano vozilo u skladu sa odredbama ratifikovane konvencije o drumskom saobraćaju".

3. Na osnovu gore navedenog zakonskom odredbom može se zaključiti da sertifikat izdat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji se proteže na period važenja vozačke dozvole čiji je rok istekao, može biti prihvaćen kao dokument za registraciju vozila (uključujući zelenu kartu i vozačku dozvolu), a da se ne bi poremetio kontinuitet međunarodnog saobraćaja i da bi se omogućio nesmetan transport ljudi i robe između dve zemlje."


Podsećamo, nedavno je u našoj zemlji doneta odluka o produženju roka trajanja saobraćajnih dozvola sa sedam na devet godina, a MUP Srbije izdaje besplatne potvrde kojima se dokazuje da je rok važenja saobraćajne dozvole produžen na 2 godine od datuma isteka važenja na samoj dozvoli.

MUP Crne Gore je pre nekoliko dana zvanično demantovao da vraća sa granice vozače koji imaju ove papirne potvrde. Nakon toga MUP Srbije je potvrdio da ove potvrde važe regularno u inostranstvu i da su baš iz tog razloga štampane na engleskom jeziku.

U međuvremenu Mađarska je objavila da NEĆE prihvatiti ove potvrde, ali MUP Srbije radi na rešavanju problema. 

Šta kažu na prelazu Evzoni

Pre nekoliko dana pozvali smo policiju na graničnom prelazu Evzoni da bismo dobili konkretan odgovor da li će vozači iz Srbije biti vraćeni sa granica ukoliko pokažu ove potvrde. 

Na Evzoniju smo razgovarali sa zamenikom šefa policije u smeni koji nam je potvrdio da niko od turista nije vraćen sa granice i da niko nije imao problem zbog saobraćajne dozvole. Dodao je da, ukoliko na papiru piše da je saobraćajna dozvola u pitanju i postoji pečat države, oni će takve potvrde prihvatiti bez problema.

Ipak nije ni potvrdio konkretno i rekao "Da, znamo tačno o čemu se radi, imali smo već putnike sa potvrdom i puštali smo ih bez problema da uđu u zemlju".

U međuvremenu poslali smo zahtev i Bugarskoj i Grčkoj i čim budemo imali više informacija obavestićemo vas.

Napiši komentar
1648 Marko Jankovic   28/05/2018
U vasem prevodu stoji vozacka, a ne saobracajna. Na koji dokument se to odnosi i da li slucajno imate informaciju od grcke policije? Hvala
1649 GrckaInfo.com   28/05/2018
Marko, odnosi se na saobraćajnu dozvolu (ispravili smo prevod). Još uvek nema odgovora ni iz Grčke ni iz Bugarske na žalost.
1651 Marko Jankovic   28/05/2018
Hvala na odgovoru.Nadam se da cemo imati uskoro neke informacije.


Najčitaniji tekstovi na našem sajtu