Prava i obaveze vlasnika smeštaja u Grčkoj prema gostima i obrnuto
09/09/2019 Tekst ažuriran 15/09/2019 Komentara 0

Na letovanje sam došao dan kasnije, da li imam pravo na povraćaj novca za taj dan? Usled iznenadne bolesti moram ranije da napustim smeštaj, da li je vlasnik obavezan da mi vrati novac za neiskorišćene dane?

Ova i slična pitanja dobijamo prilično često pa smo stoga proverili šta kaže Zakon o turizmu u Grčkoj i koja su prava i obaveze gostiju prema vlasnicima smeštaja, ali takođe i vlasnika smeštaja prema gostima.

Regulativa odnosa između hotelijera i gostiju

Odredbe o pravima i obavezama iznajmljivača smeštaja (hotelijera) i njihovih klijenata sadržane su u Građanskom zakoniku (član 834-838). Ovom odredbom iz grčkog zakona o turizmu uređuju se svakodnevni odnosi (međusobna prava i obaveze) iznajmljivača smeštaja (hotelijera) i individualnih klijenata, kao i turista koji se kreću u grupama u organizovanim turističkim programima (paket aranžmani).


Član 1

Vlasnik hotela (smeštaja) je dužan da izda slobodne sobe svog smeštaja svakom gostu i da pruži sve usluge koje reklamira u svom smeštaju (npr. bazen, sportske aktivnosti, noćni klub, suncobrane, ležaljke itd). Hotelijer može da odbije izdavanje, ako je gost:
a) vidno bolestan
b) u alkoholisanom stanju
c) prljav, neuredan


Član 2

Vlasnik hotela (smeštaja) je dužan da u roku od 3 dana odgovori elektronskom poštom ili putem telefona da potvrđuje ili ne potvrđuje zahtev za izdavanje smeštajne jedinice koji mu je poslat elektronskim putem (putem emaila) ili telefonskim putem. U potvrdnom slučaju vlasnik ima pravo da traži avans (depozit) do 50% od ukupne cene noćenja za sve dane boravka koji su rezervisani. Depozit ne bi trebao biti niži od cene najma smeštajne jedinice dnevno.
Rezervacija se smatra izvršenom nakon što vlasnik smeštaja primi avans (depozit).


Član 3

Gost ima pravo i obavezan je da koristi zakup smeštajne jedinice do dogovorenog datuma. Ukoliko je gost iz nekog razloga primoran ili želi da napusti smeštaj ranije od dogovorenog (rezervisanog), dužan je da plati naknadu vlasniku smeštaja koja iznosi 50% od cene za preostale neiskorišćene dane.

Međutim ukoliko je gost obavestio o otkazu vlasnika smeštaja najmanje 21 dan unapred, u tom slučaju će biti oslobođen naknade, a vlasnik smeštaja će biti u obavezi da odmah izvrši povraćaj avansa.


Član 4

Gost ima pravo na korišćenje:
a) sobe ili apartmana koji je iznajmio
b) zajedničkog prostora hotela (smeštaja) koji je rezervisan za goste 

Ako gost zahteva posebno korišćenje suncobrana, ležaljki i dr., koje smeštaj ili hotel može da obezbedi, vlasnik hotela ima pravo da zatraži posebnu nadoknadu na osnovu unapred određenog cenovnika. 
Sobu ili iznajmljeni apartman dozvoljeno je da koristi isključivo i samo gost koji je iznajmio smeštaj kao i osobe koje je on prijavio prilikom rezervacije.


Član 7

Onog dana kada zakup sobe istekne, gost je dužan da napusti sobu do 12 sati (ukoliko boravi u hotelu) ili ranije u dogovoru sa vlasnikom (ukoliko boravi u privatnom smeštaju). Boravak duži od ovog sata i do 18 h obavezuje gosta da plati polovinu zakupa za taj dan. Boravak duži od 18 h obavezuje gosta da plati punu cenu zakupa tog dana. Ukoliko gost odbija da ispuni svoje obaveze i plati novčanu naknadu, vlasnik hotela ima pravo da iz sobe iznese prtljag gosta.


Član 8

Ukoliko se smeštajna jedinica iznajmi na određeno vreme, vlasnik hotela ili privatnog smeštaja nema pravo da raskine zakup pre isteka ugovorenog vremena, osim ako gost:
a) krši važeći zakon
b) boluje od zarazne bolesti ili druge bolesti koja prouzorkuje nelagodnost drugim gostima hotela
c) krši etičke norme

Prema tome, gost je dužan da:
a) prihvati sobu koju je sam rezervisao ili koju je po njegovom nalogu rezervisalo neko treće lice, osim ako rezervacija nije u skladu sa njegovim zahtevom.
b) da zadrži sobu do kraja ugovorenog vremenskog perioda, u suprotnom je u obavezi da plati vlasniku hotela naknadu jednaku polovini cene zakupa svih ostalih dana koja odgovara ugovorenoj ceni noćenja.

Gore navedeno takođe se primenjuje i u slučaju kada gost ne stigne u hotel određenog datuma, osim u slučaju više sile, što se dokazuje postojanim činjenicama ili vidljivim dokazima.
Gore navedeni dogovor između vlasnika hotela (smeštaja) i gosta tokom trajanja zakupa je na snazi, budući da postoje relevantni dokazi.


Član 9

Dan dolaska računa se u celosti za najam, bez obzira na vreme dolaska gosta. Dan odlaska se ne računa, osim u slučaju da gost ne isprazni i napusti sobu do 12 h na dan odlaska (ili ranije u dogovoru sa vlasnikom) - u tom slučaju primenjuju se odredbe člana 7 ovog zakona.


Član 10

Vlasnik (hotela, sobe, apartmana, vile...) gostima mora obezbediti sobe koje je prihvatio po upitu u pisanom obliku, elektronski (putem emaila) ili putem ugovora. U suprotnom slučaju obavezan je da im obezbedi smeštaj u drugom objektu najmanje iste klase i u istom gradu, koji raspolaže istim sadržajima (blizina mora, sportski tereni itd...). U ovom slučaju vlasnik mora lično platiti troškove prevoza pa čak i razliku u ceni koja može postojati između njegovog i drugog hotela. 
Ukoliko gore navedeno ne može biti obezbeđeno, vlasnik hotela je dužan da nadoknadi gostu celokupnu cenu smeštaja tokom celog dogovorenog vremenskog perioda, bilo da je on (gost) sklopio direktan dogovor sa hotelom ili da poseduje vaučer koji mu je izdala turistička agencija.


Član 20

U slučaju gubitka predmeta i vrednih stvari koje gost unese u hotel, vlasnik hotela nije odgovaran ukoliko je šteta ili gubitak stvari nastao nepažnjom gosta ili neke druge osobe koja je uz njega, koja ga posećuje ili se nalazi u njegovoj službi.
Takođe vlasnik hotela se oslobađa svake odgovornosti ukoliko je oštećenje, uništenje ili gubitak predmeta i vrednih stvari posledica više sile (zemljotres, požar, itd).


Član 21

Gost hotela je odgovoran za bilo kakvu štetu ili kvar koji se desio u hotelu (smeštaju) koju su prouzrokovali ili on ili njegovi posetioci ili njegovo uslužno osoblje ili bilo koja druga osoba za koju je gost odgovoran (uništavanje stakla, tanjira, umivaonika, nameštaja, tepiha itd).


Član 24

Gost se mora ophoditi pristojno prema osoblju hotela. Ukoliko ima primedbu na osoblje, žalbu može podneti Upravi hotela koja je dužna da mu uzađe u susret u onoj meri u kojoj je to moguće i zakonito.
U slučaju da gost krši odredbe zakona, sistematski pravi buku, uznemirava ostale goste i uglavnom se ponaša neprimereno prema njima i prema osoblju, može se smatrati nepoželjnim i Uprava hotela ima pravo da u roku od 24 sata zatraži od gosta da napusti hotel i isprazni sobu sa svojim stvarima.


Član 26

U slučaju kršenja ovog zakona i vlasnik hotela pa i gost, ukoliko je potrebno, mogu se obratiti turističkoj policiji ili u njihovom odsustvu, drugim policijskim organima koji su dužni da pruže svaku zakonsku pomoć i sprovedu odredbe ovog zakona.

Za turističke informacije pozovite: +30 210 3310329 ili +30 210 3310716
Broj telefona Turističke policije u Grčkoj: 1571 

U slučaju kršenja ili zloupotrebe gore navedenih pravila obratite se Grčkoj Nacionalnoj Turističkoj Organizaciji na e-mail.


Napomena: u tekstu nismo prevodili članove zakona koji su u međuvremenu ukinuti ili su nerelevantni za naše turiste. 

Detaljne odredbe o odnosima iznajmljivača (hotelijera) i njihovih gostiju sadržane su u "Pravilniku o odnosima između kupaca i hotela" (Odluka Generalnog sekretara EOT br. 503007/76, izmenjena i dopunjena Odlukom Generalnog sekretara EOT br. 535813/79). Ovu odluku potvrdio je Zakon 1652/86. Ovom uredbom se uređuju svakodnevni odnosi (međusobna prava i obaveze) hotelijera i individualnih klijenata, kao i turista, koji se kreću u grupama u organizovanim turističkim programima (paket aranžmanima).

EOT - grčka nacionalna turistička organizacija

Pročitajte takođe i tekst Kome se žaliti na letovanju ako niste dobili smeštaj koji ste platili?


Pridružite nam se u Facebook grupi "Grčka Info" - kliknite OVDE
Pridružite nam se u Facebook grupi "Grčka ostrva" - kliknite OVDE

Napiši komentar

Najčitaniji tekstovi na našem sajtu