Preseljenje na Kipar: Kako dobiti stalni boravak i državljanstvo Kipra
02/12/2020 Tekst ažuriran 08/10/2021 Komentara 0

Imigracioni proces na Kipru: Boravišna dozvola, stalno boravište i državljanstvo

Jedan od najstresnijih aspekata preseljenja u stranu zemlju jeste imigracioni proces i papirologija koja uz njega ide. Zahtevi su obično složeni, zvanični dokumenti su puni nejasnih tehničkih termina, a lista svega onoga što treba da nabavite i uradite čini se beskrajnom. Imajući u vidu koliko je potencijalnih grešaka koje se mogu napraviti i stvari koje mogu krenuti po zlu, nije neobično što su mnogi zastrašeni ovim procesom.

Evo dobrih vesti – imigracioni proces na Kipru uopšte nije takav.

Zapravo, pravni aspekti imigracionih postupaka na Kipru su jasni i za relativno kratko vreme možete završiti proces dobijanja boravišta. Zahvaljujući tome, preseljenje tj. selidba na Kipar nije previše stresna ni za stanovnike zemalja Evropske unije, ni za one koji dolaze van nje.

Ipak, kako biste uspešno okončali ovaj proces, trebalo bi da budete upoznati sa osnovnim imigracionim pravilima na Kipru. To će Vam pomoći da izbegnete potencijalne probleme, ali i da uštedite vreme i novac.

Kada postanete rezident, moći ćete da iskoristite puni finansijski i ekonomski potencijal Kipra, ali i da uživate određenu pravnu zaštitu i privilegije. 

Objašnjenje kiparskog imigracionog procesa

Pre svega treba da znate da proces nije isti za EU državljane i državljane zemalja van Unije, ali je u oba slučaja jednostavan.

• Državljani EU treba da se prijave za Registracioni sertifikat za EU državljane, poznat kao ,,Yellow slip’’ odnosno ,,Žuti list’’, kako bi mogli legalno da žive i rade na Kipru.

• Ukoliko imate državljantvo zemlje koja nije u Evropskoj uniji (kao što je slučaj sa Srbijom), trebalo bi da se prijavite za Privremenu boravišnu dozvolu, koja je poznata kao ,,roze list’’.
• Kiparska vlada je uredila i pravni okvir koji pojedinim osobama pruža mogućnost da se prijave i steknu kiparsko državljantsvo kroz Kiparski investicioni program (CIP).

Državljani ili rezidenti Evropske unije koji se sele na Kipar

Svi državljani ili građani zemalja članica Evropske unije mogu slobodno da uđu i borave na Kipru bez vize do tri meseca. Dodatno, tokom svog boravka, posetioci iz Evropske unije mogu da učestvuju u ekonomskim i finansijskim aktivnostima bez ikakve neophodne papirologije. 

Isto pravilo se odnosi i na državljane ili rezidente zemalja koje su deo Evropskog ekonomskog prostora (European Economic Area/EEA), odnosno Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske. 

Sa druge strane, prema navodima udruženja "European Association of Movers", ukoliko na Kipru želite da ostanete duže od tri meseca, morate se prijaviti za Registracioni sertifikat za EU državljane.

Ovaj sertifikat se često naziva Yellow slip (žuti list), jer se štampa na žutom papiru. 

Sertifikat tj. list Vam daje pravo da radite i boravite na Kipru duže od tri meseca. Takođe Vam daje mogućnost da dobijete medicinski karton, registrujete automobil ili upišete decu u kiparsku školu. 

Važno je naglasiti da, ukoliko nemate ovaj sertifikat, to neće biti samo značajna prepreka ka dobijanju svih socijalnih i ekonomskih povlastica, nego može rezultirati i visokim novčanim kaznama. 

Kako dobiti Žuti list ili Yellow slip?

Proces apliciranja za ovaj sertifikat je jednostavan. 

Korak 1: Za Žuti list treba da se prijavite tokom prva četiri meseca svog boravka na Kipru. Prijavu možete podneti u lokalnoj imigracionoj kancelariji (one se na Kipru nalaze u svim okruzima).

Korak 2: Morate unapred zakazati termin u jednoj od tih kancelarija. Advokat to može obaviti umesto Vas i potom biti Vaša pratnja prilikom prijave za dozvolu, ali prijavu morate predati lično. Savetujemo da termin zakažete najmanje 3-4 nedelje pre isteka četvoromesečnog roka. 

Dokumenta koju treba da priložite

U imigracionoj kancelariji, biće potrebno da popunite kopiju MEU51 formulara i da priložite sledeća dokumenta:

• Dokaz o zaposlenju;
• Dokaz adrese (na primer, kopiju ugovora o iznajmljivanju smeštaja)
• Važeći pasoš ili ličnu kartu, kao i njihove fotokopije
• Dve fotografije veličine kao za pasoš
• Aplikaciona taksa u iznosu od 20€
• Dokaz o sveobuhvatnom zdravstvenom osiguranju u Republici Kipar (ukoliko Vam zatraže).

Važne informacije koje treba imati u vidu

• Ovaj sertifikat nema rok isteka (čak i ako privremeno napustite Kipar) i nećete morati da ga obnavljate ili da se ponovo prijavljujete.
• Savetuje se da konaktirate kiparskog imigracionog advokata da Vam pomogne sa procedurom, bez obzira koliko jednostavnom se činila. To će pomoći da izbegnete bilo kakve neugodnosti koje mogu dovesti do plaćanja visokih novčanih kazni.

Privremeno boravište za van EU državljane (Roze list ili Pink slip)

Kao državljanin Srbije koja nije članica Evropske unije, na Kipru možete boraviti do 90 dana u periodu od šest meseci. Ukoliko odlučite da ostanete na Kipru duže od 90 dana, moraćete da se prijavite za Pink slip ili Roze list. To je dozvola koja Vam omogućava privremeno boravište na ostrvu. Kao što je slučaj i sa Žutim listom, i ovaj je dobio ime po boji papira na kojoj se štampa. 

Drugim rečima, Roze list omogućava državljanima zemalja van EU da žive i rade na Kipru do četiri godine. 

U zavisnosti od toga koja je svrha Vašeg putovanja, imaćete pravo na jednu od sledećih rezidencijalnih dozvola:

• Studentska viza
• Radna viza
• Viza za posetioce

Roze list za studente

Ova viza namenjena je studentima koji dolaze iz država izvan Evropske unije, a upisali su se na neki od kiparskih univerziteta ili bilo koju drugu obrazovnu instituciju za dugoročne studije.

• Studenti treba da započnu aplikacioni proces iz svoje države kroz kiparsku Ambasadu ili Konzulat.

Roze list za zaposlene

Radna viza je namenjena radnicima koji poseduju posebne kvalifikacije i veštine potrebne određenoj kompaniji sa sedištem na Kipru. U ovom slučaju, poslodavac je taj koji treba da podnese prijavu u Okružnoj policijskoj kancelariji za strance i imigraciju ili u Centralnoj kancelariji odeljenja za matične knjige i migracije. 

Ipak, zaposleni treba lično da se registruje u Okružnoj policijskoj kancelariji za strance i imigraciju, i da popuni potrebnu papirologiju.

Roze list za posetioce

Ova viza je potrebna državljanima zemalja izvan Evropske unije koji su:

• U braku sa osobom koja ima kiparsko državljanstvo
• Roditelji osobe koja je u braku sa državljaninom/državljankom Kipra
• Dete rođeno u inostrantvu
• Osoba kojoj nije potrebna radna dozvola (ima dovoljno sredstava da ne mora da radi na Kipru).

Roze list: koja dokumenta su Vam potrebna?

Ukoliko ste državljanin zemlje koja nije članica Evropske unije, u imigracionoj kancelariji treba da popunite MCYV2 ili MVIS2 formular kako biste se prijavili za privremenu boravišnu dozvolu. 

U zavisnosti od svrhe zahteva treba da podnesete sledeća dokumenta:

• Fotokopije prve strane pasoša ili strane koja pokazuje pečat Vašeg poslednjeg ulaska
• Izvode iz banke (dokaz sredstava ili izvora prihoda)
• Kopiju ugovora o zaposlenju
• Venčani list sa apostil prevodom
• Dečji rodni list sa apostil prevodom
• 4 fotografije
• Medicinsko osiguranje
• Aplikacionu taksu u iznosu od 140€.

Kao i u slučaju onih koji se prijavljuju za Žuti list, preporuka je da se pre prijavljivanja konsultuje sa advokatom.

Trajna boravišna dozvola za državljane zemalja van Evropske unije

Državljanin zemlje koja nije u Evropskoj uniji treba da dobije Imigracionu dozvolu kako bi mogao trajno da boravi na Kipru. Stranac se može prijaviti za dugoročnu Imigracionu dozvolu ako pripada jednoj od sledećih kategorija:

Kategorije A-D: Ukoliko planira da se samozaposli u agrikulturi i srodnim oblastima.

Kategorija E: Ukoliko mu je ponuđeno stalno zaposlenje na Kipru koje ne stvara nepravednu konkurenciju lokalnom stanovništvu.

Kategorija F: Ukoliko može da dokaže da ima ,,sigurni godišnji prihod’’ koji mu omogućava da živi pristojno na ostrvu bez potrebe da učestvuje u bilo kakvom vidu posla, razmene ili profesije. Ovaj prihod treba da iznosi najmanje 9.568,17 za podnosioca zahteva, i dodatnih 4.613,22 za svaku osobu koju podnosilac zahteva izdržava. 

Kako biste dobili dozvolu na osnovu jedne od ovih kategorija, treba da podnesete M.67 dozvolu i dokumenta u skladu sa svojim migracionim okolnostima i kategorijom.

Trajna boravišna dozvola prema dužini boravka

Bez obzira na to da li dolazite iz zemlje koja je članica Evropske unije ili ne, ukoliko kontinuirano boravite na Kipru pet godina, možete dobiti dozvolu za trajni boravak. 

Trajni boravak po investicioniranju

Osoba koja investira 300.000€ ili više (plus PDV) u kupovinu nove kuće ili stana na Kipru može postati stalni rezident. Međutim, podnosilac prijave takođe treba da dokaže da ima prihode iz inostranstva i depozit od 30.000€ na bankovnom računu na Kipru.

Državljanstvo kroz Kiparski investicioni program (CIP)

Kiparski investicioni program daje mogućnost stranim investitorima i njihovoj užoj porodici (roditeljima, supružniku i maloletnoj deci) da postanu državljani Kipra i dobiju kiparske pasoše. Ovo državljanstvo je doživotno i sledeća generacija ga takođe može iskoristiti.

Kada se prijavljujete za CIP, neophodno je da ispunjavate sledeće uslove:

• Morate biti državljanin Evropske unije, imati važeću Šengensku vizu, ili biti državljanin zemlje koja nije članica Evropske unije, a kome nije potrebna viza da bi putovao u EU zemlje;
• Ne smete imati krivični dosije u zemlji iz koje potičete i u kojoj boravite;
• Morate imati važeću kiparsku boravišnu dozvolu najmanje šest meseci;
• Nije Vam uskraćeno državljanstvo nijedne druge EU zemlje;
• Ispunjavate investicione kriterijume – kupujete rezidencijalno dobro u vrednosti od najmanje 500.000;

Napravili ste neku od sledećih investicija na Kipru:

• Uložili ste 1.5 miliona evra (plus PDV) u rezidencijalna dobra ili 2 miliona evra (plus PDV) u komercijalna dobra;
• Uložili ste 2 miliona evra kupujući, formirajući ili učestvujući u kiparskoj kompaniji ili biznisu;
• Uložili ste dva miliona evra u alternativne investicione fondove ili imovinu kompanija sa sedištem na Kipru;
• Uložili ste dva miliona evra ukupno kombinujući prethodne stavke.

Napomena: zbog raznih mahinacija u oktobru 2020. godine dobijanje državljanstva kroz investicioni program je privremeno ukinuto do donošenja novog izmenjenog zakona koji će podrazumevati veću kontrolu nad kandidatima.

Napiši komentar

Najčitaniji tekstovi na našem sajtu