Studirati u Grčkoj
02/03/2016 Tekst ažuriran 21/01/2017 Iskustva 0

Grčka je jedina zemlja u Evropi  koja svojim zakonom ne dopušta formiranje privatnih fakulteta, ali se zato suočava sa velikim problemom odliva studenata na međunarodne fakultete u zemlji.


Da bi se taj problem prevazišao, Grčka dozvoljava funkcionisanje stranih fakulteta na svojoj teritoriji, na kojima se izdaju strane diplome, bez potrebe akreditovanja i licenciranja od strane grčkog Ministarstva prosvete. 

Na taj način, veliki broj grčkih studenata danas studira u svojoj zemlji, na stranim univerzitetima, kao što su: CITY College u Solunu, Athens Laboratory of Business, Administration, American College of Greece, American College of Thessaloniki, University of Indionapolis. Slična je i situacija na Kipru, gde funkcioniše veliki broj stranih univerziteta, kao što su: Eastern Mediterranean University, European University of Lefke, Girne American University, Near East University. 

Srednjoškolci koji nameravaju da studiraju u Grčkoj trebalo bi da počnu da se pripremaju za upis na fakultet najmanje godinu dana unapred, znači u toku trećeg razreda srednje škole.

Studenti iz Srbije imaju mogućnost da studiraju na Američkom koledžu u Solunu, koji je privatna visokoškolska ustanova akreditovana od NEASC, organizacije koja akredituje Harvard, Jejl i druge prestižne univerzitete u SAD. Studijski programi u skladu su sa onima po kojima se radi na fakultetima u SAD. Svi zainteresovani kandidati bliže informacije mogu dobiti na sajtu www.act.edu (American College of Thessaloniki).
 

Ostali strani fakulteti u Grčkoj

CITY College, Internacionalni fakultet Univerziteta Sheffield
www.city.academic.gr

Athens Laboratory of Business Administration
www.alba.edu.gr

American College of Greece
www.acg.edu

University of Indionapolis
www.uindy.gr


Studiranje na državnim fakultetima u Grčkoj

Grčka državna fondacija za stipendije povremeno nudi stipendije za državljane zemalja Balkana, Centralne i Istočne Evrope, Latinske Amerike za studiranje u Grčkoj.
Ministarstvo za nacionalno obrazovanje i verska pitanja Republike Grčke dodeljuje kandidatima iz Srbije 20 meseci stipendije za postdiplomske studije i istraživanje (minimalna stipendija je 5 meseci, a maksimalna je 10 meseci) i 5 stipendija za pohađanje letnjih seminara u oblasti grčkog jezika i kulture. Detaljnije informacije se mogu naći na web adresi www.ypepth.gr.


1. Stipendije za letnje seminare u oblasti grčkog jezika i kulture

Stipendija pokriva troškove školarine, smeštaja, ishrane i učešće u kulturnim događajima, dok se putni toškovi ne pokrivaju.
Troškove organizatorima seminara plaća Državna fondacija za stipendije Republike Grčke.
Kandidati za letnje kurseve moraju znati grčki, engleski ili francuski jezik.


Potrebna dokumenta:
• ispunjen aplikacioni formular
• kopija pasoša
• potvrda o studijama
• sertifikat o znanju jezika
• CV
• lekarsko uverenje
• izvod iz matične knjige rođenih
Sva dokumenta potrebno je prevesti na grčki ili engleski i dostaviti u tri kopije.
 

2. Stipendije za postdiplomske studije i istraživanja

Ove stipendije se odnose na kandidate koji žele da pohađaju postdiplomske studije ili da sprovode istraživanje na nekom grčkom univerzitetu ili istraživačkom centru.
Stipendija pokriva magistarske studije u trajanju od 1 godine i doktorske studije u trajanju od 2 godine.
Nakon isteka stipendije svaki student treba podneti detaljan izvještaj o studijama ili potvrdu od profesora-mentora u istraživanju Servisu za prevod, Ministarstva inostranih poslova Republike Grčke.
Kandidati moraju znati grčki jezik i moraju imati garantno pismo za određeni postdiplomski program studija.

Moraju biti informisani da li Institucija koju su izabrali za nastavak školovanja zahteva priznavanje njihovih diploma. U slučaju da njihova diploma ne ulazi u listu priznatih diploma kandidati se moraju obratiti D.O.A.T.A.P. (Međuuniverzitetski centar za priznavanje inostranih diploma, 223 Messogion Ave.11525, Athens) za priznavanje, kako bi mogli biti prihvaceni za određeni postdiplomski program.


Potrebna dokumenta:
• ispunjen aplikacioni formular na grčkom, engleskom ili francuskom u tri kopije
• kopija pasoša
• diploma o završenim osnovnim studijama
• sertifikat o znanju jezika
• dva pisma preporuke
• CV
• lekarsko uvjerenje
• oblast studija koju kandidat namerava da pohađa, ili polje istraživanja
• Acceptance Letter (pismo saglasnosti) od strane grčkog univerziteta ili istraživačkog centra.


3. Za studente koji žele da upišu osnovne studije u Grčkoj 

Takođe se dodeljuje stipendija za pohađanje kursa grčkog jezika u trajanju od 1 godine, koji moraju položiti. Tim studentima će biti dodeljena stipendija za osnovne studije.
Stipendija se dodeljuje na period od godinu dana, sa mogućnošću produžetka, ukoliko kandidat dostavi svake godine do 31. marta potvrdu o položenim ispitima, čiji broj mora biti dovoljan za upis sledeće godine. Pod tim uslovom stipendija se produžava.


Potrebna dokumenta za dodiplomske studije:
• popunjen aplikacioni formular
• kopija pasoša
• navesti najmanje 5 preferenci u polju studiranja
• potvrda o završenoj srednjoj školi
• potvrda od Ministarstva prosvete i nauke da diploma o završenoj srednoj školi koju kandidat poseduje, kandidatu omogućava upis na Univerzitet u matičnoj zemlji.
• CV
• zdravstveno uverenje

Sva dokumenta moraju biti prevedena na grčki ili engleski i dostavljena u tri kopije.  

Napomena: ove stipendije su dodeljivane prethodnih godina. Za nove mogućnosti stipendiranja pogledate link iznad.


Spisak fakulteta u Grčkoj

  Aristotle University of Thessaloniki
  Athens University of Economics and Business (AUEB)
  Democritus University of Trace
  National Technical University of Athens
  Technical University of Crete (T.U.C)
  University of Athens
  University of Crete
  University of Ioannina
  University of Macedonia
  University of Patras
  University of the Aegean


Sandra (iz Beograda) i Milica (iz Niša) su dve mlade devojke koje su studirale Psihologiju na jednom od privatnih solunskih koledža. Zamolili smo ih da nam prenesu svoje iskustvo i upoznaju sa dobrim i lošim stranama studentskog života u Solunu.

Napiši komentar

Najčitaniji tekstovi na našem sajtu