Šta je ETIAS i kako ćemo sa njim putovati u Grčku
08/04/2022 Tekst ažuriran 21/09/2023 Iskustva 1

Polovinom novembra 2016. godine obavestili smo vas o predlogu uvođenja ETIAS odobrenja za ulazak u zemlje Evropske Unije. Prema najnovijim informacijama koje smo dobili, implementacija ETIAS-a je ponovo pomerena za maj 2025. godine sa mogućnošću daljeg odlaganja.


U nastavku vam dajemo informacije koje trenutno imamo, a ažuriraćemo ih po potrebi.


Šta je ETIAS i kada počinje sa primenom?

Počevši od maja 2025. svi državljani zemalja van EU kojima ne treba viza, a planiraju da putuju u Grčku (ili u ostale zemlje EU), moraće pre puta da podnesu onlajn zahtev za odobrenje putovanja kroz ETIAS sistem (Evropski sistem za putne informacije i odobrenja).


Među državama kojima će trebati ETIAS su takođe Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.


Naglašava se da ETIAS nije viza već mala i nužna procedura namenjena kontroli putnika koji dolaze u EU, kao odgovor na globalni porast terorističkih i kriminalnih aktivnosti.


Ceo proces za popunjavanje prijave će biti brz i lak, trajaće manje od 10 minuta i prijava će u većini slučajeva biti automatski odobrena (očekivano preko 95%).


Koliko će da košta ETIAS i zašto se uvodi?

Glavni motiv uvođenja ETIAS-a je sprečavanje terorizma i pojedinaca koji predstavljaju bezbednosnu pretnju da uđu u EU, čime se smanjuje verovatnoća bezbednosnih incidenata kao i ilegalna imigracija.

 

 • Od 2024. godine kada počne sa upotrebom, ETIAS odobrenje će koštati 7 € po osobi, važiće 3 godine i obuhvataće neograničen broj putovanja (kao i do sada 90 dana boravka u periodu u poslednjih 180 dana tj. šest meseci). 
   
 • Putnici mlađi od 18 godina i stariji od 70 godina neće plaćati taksu.
   
 • Savetuje se da se ETIAS prijava popuni minimum 96 sati pre datuma polaska za Grčku. 


• Prihvataće se plaćanja debitnom i kreditnom karticom.


• Po uplati naknade koju plaćaju podnosioci zahteva starosti od 18 do 70 godina, ETIAS prijava će biti obrađena i odluka će biti doneta u roku od nekoliko minuta.


• ETIAS se mora podneti onlajn pre dolaska u Grčku tj. u EU. 


• Kao što Evropa uvodi ETIAS, nekoliko godina unazad postoji ESTA, slično odobrenje za putovanje u SAD, koje košta oko €11 i važi 2 godine, dok australijska ETA košta oko €12 i važi samo godinu dana.


• Dvostrukim državljanima koji poseduju pasoše zemlje koja ispunjava uslove za EU ​​i ETIAS neće biti potreban ETIAS ako uđu i izađu iz Grčke koristeći svoj pasoš EU. 

 

Polja onlajn formulara

Sledeći podaci će biti potrebni za svaku ETIAS prijavu: lični biometrijski podaci (npr. ime, pol, podaci o rođenju itd.), podaci o pasošu ili putnoj ispravi, država članica EU ulaska, osnovna pitanja o zdravstvenom stanju podnosioca, prethodna imigraciona istorija EU takođe kao i krivični dosije ili upotreba droga .


ETIAS neće tražiti putnicima informacije u vezi sa vakcinacijom protiv kovida, imunizacijom, oporavkom ili testiranjem.


Gde će se obavljati proces prijavljivanja

Prijavljivanje za ETIAS odobrenje će se odvijati onlajn ili putem aplikacije. 


Nakon podnošenja, svaka prijava će biti proverena preko EUROPOL-a, INTERPOL-a i drugih agencija za sprečavanje kriminala. 


Očekuje se da će 95% prijava dobiti odobrenje za ulazak u roku od nekoliko minuta od podnošenja. Od oko 5% zahteva očekuje se da će 3-4% njih dobiti pozitivnu odluku nakon što ETIAS centralna jedinica proveri podatke.


Ako se ETIAS prijava odobri, biće izdata na period od tri godine ili do datuma isteka pasoša podnosioca zahteva (ukoliko ističe ranije). Odobrenje će važiti za svaku zemlju EU koju nameravate da posetite, bez obzira na tačku ulaska ili izlaska iz EU.


Vreme obrade može da potraje i do 96 sati ako su potrebne dodatne provere. Međutim, ako se od podnosioca zahteva traži dodatna dokumentacija, vreme obrade može potencijalno da potraje i do četiri nedelje. 


Ako je prijava odbijena, podnosilac će dobiti razlog za odbijanje, kao i informacije o zemlji ili organu koji je odlučio da se ETIAS ne odobri. Podnosioci zahteva imaju pravo žalbe na odbijanje.


Ako se smatra da je prijava podneta na prevaru ili su se okolnosti podnosioca zahtevale promenile, ETIAS se može opozvati.

 

Dokumenti za onlajn prijavu

Prilikom popunjavanja prijave za ETIAS treba da imate:

 • Važeći biometrijski pasoš
 • Digitalnu fotografija za pasoš za ETIAS aplikaciju
 • Važeća debitna ili kreditna kartica

 

ETIAS za građane Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore

 • Državljani Srbije i ostalih navedenih zemalja će moći da se prijave za ETIAS 2024. godine
 • Državljani će moći da se prijave za ETIAS online
 • ETIAS važi za dolazak u Evropu kopnenim, vazdušnim ili morskim putem
 • Putnici moraju imati biometrijski pasoš koji se kompjuterski očitava
 • Putnici mlađi od 18 ili stariji od 70 godina takođe moraju da imaju ETIAS, ali će za njih biti besplatan


Državljani Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore će morati da se prijave za ETIAS za ulazak u Grčku (i ostale evropske zemlje) za kratkoročni boravak, ispod 90 dana, u turističke, poslovne, tranzitne ili medicinske svrhe.


Državljani Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore će od 2024. morati da popune ETIAS aplikaciju pre ukrcavanja u avion, brod ili trajekt ili autobus za ulaz u Evropu, a to uključuje i putnike koji će tranzitirati kroz Grčku na putu ka drugim destinacijama. 


Putnici koji u zemlju Šengena ulaze železničkim putem ne moraju da se prijavljuju za ETIAS.


Građani Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore mogu da očekuju da se njihova ETIAS aplikacija normalno obradi i odobri u roku od nekoliko minuta, a odobrenje se šalje mejlom u obliku PDF dokumenta. 


Nema potrebe za štampanjem jer se ETIAS čuva elektronski uz podatke o pasošu koji se čuvaju u Evropskom imigracionom sistemu.


Ukoliko imate dozvolu boravka u Grčkoj ili drugoj zemlji EU, neće vam biti potrebna prijava, ali ćete na granici morati da pokažete uverenje o prebivalištu i važeći pasoš.

 

Kriminalni dosije

Podnosioci zahteva sa krivičnim dosijeom MOGU da podnesu zahtev za ETIAS, iako će težina zločina i kada su počinjeni, kao i dužina izdržane kazne, igrati važnu ulogu u prihvatanju ili odbijanju.


Najveću prepreku za odobrenje ETIAS odboru čine:

• Prekogranični zločini
• Teška krivična dela (ubistvo, silovanje, kidnapovanje, oružana pljačka itd.)
• Terorističke aktivnosti ili veze
• Trenutni nivo pretnje
• Zapisnik o deportaciji


Podnosioci zahteva sa dosijeom za lakša krivična dela, ili uslovnom kaznom, a ne zatvorskom kaznom, mogu da se prijave za ETIAS iako će možda biti potrebna dodatna pitanja i pojašnjenja.


ETIAS aplikacija će se automatski obrađivati na osnovu tri faktora

Identitet – Da li identitet podnosioca zahteva odgovara njegovom pasošu?

Putna isprava – Da li se detalji putne isprave podudaraju sa informacijama koje je podnosilac zahteva dao u drugim odeljcima? Da li je to važeća putna isprava koju je izdala zemlja koja ispunjava uslove za ETIAS?

Osnovna pitanja – Da li se odgovori poklapaju sa podacima koji se nalaze u bazama podataka koje je proveravala Centralna jedinica ETIAS?


Više informacija pogledajte na sajtovima www.schengenvisainfo.com/etias/ visaguide.world/online/etias/

 

Pridružite nam se i pratite važne i korisne vesti iz Grčke!

Facebook grupa "Grčka Info"

Viber grupa "Grčka Info"

Viber grupa "Grčka Info smeštaj"

Napiši komentar
4325 Dragana Praizović   06/05/2022
Kako da platimo mi,koji nemamo bankovne kartice ?


Najčitaniji tekstovi na našem sajtu